Om oss i Matakademien


Matakademiens värnar om

vår lokala matkultur


Jämtland / Härjedalen är en av Europas mest kreativa matregioner, där spännande maträtter

skapas av mathantverk och lokalt producerade råvaror.


Matlänet Jämtland är en smakmarkör som reseanledning. Matakademiens uppgift är att

öka kunskapen om och intresset för den Jämtländska

och Härjedalska matkulturen.

 

* Stimulera kunskapsspridning om tillagning

av våra lokalaråvaror.

* Främja nytänkande och förkovran av den

lokala kokkonsten.

* Inspirera länets krogar och matställen att på tallriken servera god loksl mat.

______________________________

 

Matakademiens styrelse 2020

Akademien har tillsammans med Kvantum startat ett samarbete om en Vår- och Höstmarknad med fokus på handlarens och grosistledets utbud av

lokala råvaror och lokalt mathantverk.


Butiksmarknaden syftar till att skapa möten mellan producenter och mathantverkare som förädlar lokat producerade produkter samt ge information till mat intresserade konsumenter.


Långsiktigt ger detta personliga kontakter med samverkan över gränser och skapa budbärare för kunskap om lokalt producerade produkter.

Historik


Matakademien har verkat i över 30 år.

Matakademien inledde Jämtlands förvandling till Sveriges främsta matregion. På initiativ av en rad personer med ”rötter” i livsmedelsföretag, restauranger, handel och turism bildades Matakademien 1987. Initiativ togs till matmarknad, julmarknad, seminarier och krogtester för den lokala maten.


 Sin första kokbok ”Fjällkrögarnas bästa recept” gav akademien ut 1989. Ingen hade tidigare anat att vi hade en sådan kulinarisk bredd. Några år senare kom ”Matpraktikan Jämtland/Härjedalen” och ”Matrike Norrland”. 2004 presenterades 94 av länets lokala mathantverkare i boken

”Det goda livet i Jämtland och Härjedalen”.


Gastronomiska Akademien i Stockholm såg oss som ett föredömligt exempel och bad om en beskrivning av våra aktiviteter till sin årsbok

”Gastronomisk Kalender” år 1998.


Umeå universitets restaurangskola kom med en förfrågan om vi kunde ”göra något”  tillsmmans med professorn i etnologi, Kurt Genrup, som var specialiserad på nordeuropeisk matkultur och med Ulla Thams traditionsinriktade recept och

med Tage Levin som redaktör.

Första styrelsen på bild 1988 där två av våra Hedersledamöter poserar: Ulla Tham och Tage Levin.


Matkunskap i bokform var Matpraktikan här ovan,

en av de första böckerna som Matakademien tog

fram i slutate av 80 talet.  

En storsäljare var Fjällkrögarnas Bästa Recept

författad av Ulla Tham.

__________________________________


Matakademien Jämtland/Härjedalen

ska synliggöra och verka för att: 


Öka länets ledande position i landet avseende

antalet lokala gårds- och råvaruproducenter.

Jämtland/Härjedalen har flesta kravmärkta

livsmedelsproducenter som vi tillsammans med Hushållningssällskapet och LRF samverkar med.


Påvisa matregionens betydelse för besöksnäringen

i samverkan med med Destination Östersund, 

City of Gastronomy och JHT.


Tillsammans med  restauranger och matställen i länet som ytterligare vill stärka sin profil med lokala

råvaror och lokalt producerade livsmedel.

Kunna synliggöra deras roll att vara en del av en smak- och minnesfulla måltidsupplevelse och därmed vara en reseanledning till vårt län, är att gära stor skillnad!


Se mer om vår verksamhet och aktiviteter här nedan:


Verksamhetsberättelse.

Årsredovisning.

Matakademien i Jämtland-Härjedalen utsett till årets republikrätt på krogstråket.

Stolt vinnande kock blev Andreas Eriksson från Andreas på sjön. Mycket av maten krogstråket är numera lokalt förankrad.


https://www.matakademien.se/____impro/1/onewebmedia/Vinnare_2011.png?etag=%223563c-5c688a10%22&sourceContentType=image%2Fpng&ignoreAspectRatio&resize=736%2B1077&extract=0%2B0%2B734%2B1076


Artikeln med video från 2015:
https://www.op.se/2015-07-28/andreas-vann-republikens-smak


Medlemsinfo